www. EMMEN DICHT .nl
speciale site ter gelegenheid van de gedichtendag in Emmen

Gedichtenwedstrijd

31 januari 2008


REGLEMENT

Alle inzenders geven door middel van deelname te kennen dit reglement te accepteren.

Iedere deelnemer mag maximaal twee gedichten inzenden.

Per deelnemer wordt hoogstens een prijs toegekend.

Elk gedicht dient te worden ingeleverd op een apart papier op A4-formaat. Op elk gedicht dient naam, adres en telefoonnummer vermeld te worden.

De gedichten worden niet teruggestuurd. Deelnemers dienen zelf te zorgen voor kopieŽn.

Door inzending geeft de deelnemer toestemming aan de organisatie, om de gedichten te publiceren en te verspreiden door middel van posters of anderszins.

De inzender vrijwaart de organisatie van inbreuk op auteurs- en eventuele andere rechten; er mag dus uitsluitend eigen werk worden ingezonden en eventuele inbreuk op andermans rechten is voor rekening van de inzender.

Het auteursrecht blijft bij de inzender berusten, doch deze stemt in met het ophangen van het gedicht op een voor iedereen zichtbare plaats en publicatie op de speciale internetpagina van de organisatie in Emmen (deze site) en stemt in met eventuele eenmalige publicatie in lokale en/of regionale dag- en/of weekbladen en eventueel een eenmalige publicatie in een verzamelwerk.

Het oordeel van de jury is subjectief, maar wel bindend. Het gaat niet om een literaire prijs, maar om een actie om de publieksaandacht te vestigen op gedichten: "De Jury zal meer letten op direct aansprekende teksten dan op literaire diepgang".

Racistische, pornografische of anderszins extreme, en onleesbare werkstukken worden zonder pardon weggegooid. Ook hierover is het oordeel van de jury bindend.

Leden van de jury en leden van Schrijverskamer de Clique mogen wel inzenden voor deelname aan de gedichtendagactiviteiten, maar zijn uitgesloten van deelname aan de wedstrijd.

Gedichten kunnen ingeleverd worden bij: Plantage boekhandel Vermeer, Bibliotheek Emmen of per email:
info@bibliotheekemmen.nl
of
info@plantagevermeer.nl

Inzenden van gedichten kan t.e.m. zaterdag 12 januari 2008:
bij de bibliotheek tot 16.00 uur en bij de boekhandel tot 17.00 uur.

reglement downloaden