Schrijverskamer de Clique, Emmen

Rond 1995 werd in café Rue de la Gare in Emmen met enige regelmaat een "literair café" georganiseerd onder de naam "Dicht-Er-Bij". De Muziekschool (nu CQ) had toen een goedlopend cursusprogramma Gedichten en Verhalen schrijven. In januari 1996 heeft een aantal dichters uit deze sferen een groep gevormd, om samen de kwaliteit van het eigen werk te verbeteren. Zo ontstond Schrijverskamer de Clique.

Schrijverskamer de Clique is een besloten, informele vereniging van een groep dichters uit Emmen en directe omgeving. Er vinden maandelijks bijeenkomsten plaats. De werkwijze is, dat steeds een thema wordt gekozen, waarover elke deelnemer (m/v) de volgende bijeenkomst eigen werk meeneemt. Dat wordt dan in de groep uitvoerig besproken.
De reguliere groep kan niet groter zijn dan circa 10 personen, omdat anders per avond niet iedereen voldoende aandacht kan krijgen.
Wel worden contacten onderhouden met ex-leden en andere dichters, die kunnen worden uitgenodigd om deel te nemen aan activiteiten buiten de gewone bijeenkomsten. Gezien het verschil in persoonlijke ambities doen niet altijd alle leden mee aan "externe" aktiviteiten.
Af en toe stroomt er een nieuwe deelnemer in vanaf de wachtlijst.

Andere activiteiten van de Clique (hebben) bestaan o.a. uit het (mede-)organiseren van:
  * Samenwerking met schildersgroep Erica (schilderijen bij gedichten en omgekeerd);
  * Het jaarlijks mede-organiseren van de landelijke Gedichtendag;
  * Meewerken aan de jaarlijkse leer- en hobbymarkt in de Openbare Bibliotheek;
  * Voordragen bij culturele evenementen en op ontspanningsavonden in verzorgingshuizen;
  * 'SteenLetterBeeld, schilderijen bij gedichten en gedichten bij schilderijen',
     de tentoonstelling (met catalogus) van een samenwerkingsproject met het
     Atelier voor Beeldende Kunst te Klijndijk.

Naast de groepsactiviteiten ontplooien leden van de Clique individuele activiteiten, zoals het deelnemen aan literaire wedstrijden en het schrijven en ten gehore brengen van luisterliedjes. Leden van de Clique hebben: de TaalRonde gewonnen; gepubliceerd in literaire tijdschriften; dichtbundels gepubliceerd; op uitgenodiging gedichten gemaakt o.a. voor de jaarlijkse Coevorder Picardtprent, tentoonstellingen geopend, enzovoort.

website: www.declique.nl

>> Meer over De Clique: aanmeldingsprocedure, voorgeschiedenis, publicaties